شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
دست شما درد نکند.
@};-
التماس دعا
موفق باشيد
#تبريزي
خيلي عالي.... حقيقتا کربلا عبرتي است براي همه ماها،که نه فقط بخوانيم وتاسف بخوريم،بينديشيم وبه موقع بازمانه خودتطبيق دهيم ودرکنار ولي زمان ورهبرحق،باشيم #محسن
ساعت دماسنج
زمزمه نسيم
رتبه 92
2 برگزیده
609 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top