شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
طنين آرامش
ديروز 7:30 عصر
دست شما درد نکند.
@};-
التماس دعا
موفق باشيد
خيلي عالي.... حقيقتا کربلا عبرتي است براي همه ماها،که نه فقط بخوانيم وتاسف بخوريم،بينديشيم وبه موقع بازمانه خودتطبيق دهيم ودرکنار ولي زمان ورهبرحق،باشيم #محسن
mp3 player شوکر
زمزمه نسيم
رتبه 0
0 برگزیده
550 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top