كل عناوين نوشته هاي ليلا

ليلا
[ شناسنامه ]
ايستاده ام... ...... شنبه 98/8/25
پيراهن يوسف... ...... شنبه 98/8/25
دلتنگي... ...... شنبه 98/8/25
جاده... ...... يكشنبه 98/8/19
پاييز... ...... يكشنبه 98/8/19
سجده ي کائنات.... ...... شنبه 98/8/18
بهانه... ...... جمعه 98/8/17
يک دنيا حسرت ...... جمعه 98/8/17
دروغ... ...... جمعه 98/8/17
فال... ...... جمعه 98/8/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها