كل عناوين نوشته هاي ليلا

ليلا
[ شناسنامه ]
جايي براي او، جايي پر از انتظار... ...... دوشنبه 98/11/14
اوست نشسته در نظر... ...... دوشنبه 98/11/14
ابري باريده و ابرهاي نباريده... ...... پنج شنبه 98/11/10
روشنايي آفتاب، مثل ماه ...... جمعه 98/11/4
خدا به تماشاي من ايستاده است... ...... پنج شنبه 98/11/3
دنياي يک نفره... ...... پنج شنبه 98/11/3
سايه نشين... ...... پنج شنبه 98/10/5
چراغي در تاريکي... ...... سه شنبه 98/10/3
من سيب را چيدم ... ...... سه شنبه 98/10/3
بگذار برايم بماني!! ...... يكشنبه 98/10/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها