شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
6-
97/10/30
البته بستگي داره سايه کي بالاي سر ادم باشه... مثلا سايه ابرقدرت باشه مثل عکس.... يا سايه رئوفي مثل امام رضا روسر ما:)
{a h=smaeil59}عشقستان اسماعيل{/a} تحليل هاي شما جالبه
{a h=yohana}عرفان وادب{/a} از لطفتان ممنونم...
{a h=smaeil59}عشقستان اسماعيل{/a} بزرگواريد
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
زمزمه نسيم
رتبه 91
4 برگزیده
648 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top