شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [وبلاگ] فلک...
با سلام شما خود معمار زندگي خود هستي . فلک چه نقشي در زندگي شما دارد ؟ فلک با شما چه دشمني دارد ؟
خوش به حال شما که معمار زندگي خود هستيد.
freand
يه آهنگه
هر چه بکاريم همان را درو خواهيم کرد . گندم از گندم برويد جو ز جو
ساعت ویکتوریا
زمزمه نسيم
رتبه 91
4 برگزیده
648 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top