شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
سهراب دووس:)
خخ
2-FDAN
خيلي خيلي واضح و روشن گفته شده متن واقعا عالي بود و سهراب هم خلاصه اين متن رو کامل آورد وسط:)
تبريزي
انسان موجودي است که مدام درحال شدن است؛ازبودن مي گريزد؛ وتمام تعارف ازانسان تعريف رسمي است نه حدي وکامل؛چون هيچ کس برانسان احاطه کامل ندارد؛مگرانسانهاي کامل که معلم به علم الله هستند.متن زيبا وقابل احترامي بود@};-
ساعت دماسنج
زمزمه نسيم
رتبه 0
0 برگزیده
570 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
vertical_align_top