شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] يا حسين...
يا حسين..... کاش يا حسين گويان حقيقي تو باشيم جان را چه بهايي ارزنده تر که در راه حقيقت روشن تو جان دهد
قلم 98511
آه
چراغ جادو
زمزمه نسيم
رتبه 90
4 برگزیده
632 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top