شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ خاطره ها... سکوت خانه فرياد مي زند نيستي!!! امامن به نگاه مي کنم من با تو حرف مي زنم من با تو مي خندم!!! ... راستي خاطره هايت چقدر واقعي اند...
درب کنسرو بازکن برقی
زمزمه نسيم
رتبه 92
4 برگزیده
667 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top